Potato 2.gif Stop hand transparent.gif "Watcha lookin' at, ya hockeypuck?" Stop hand transparent.gif
Denne artikkelen er så dårlig at den vil bli hjemsøkt av selveste Herr Potethode! For å gi Herr Potethode fred i sjelen sin, kan du skrive om hele artikkelen (NB.: til det bedre). Eller i alle fall deler av den.
Vær tøff og GJØR DET !!!
أفضل بلد في العالم
Somalia
Somalia.jpg
(flagg)
Somalia2.jpg
(våpenskjold)
«Den som en mann har skyta har selv terror... eh... Glem det»
Afrika2.jpg
Hovedsteder Der det finnes rike turister
Største byer Der det finnes mat
Innbyggertall 800 000 000
Offisielle språk Somaitalikansk/Shuumullo/هرج ومرج إلى اللغة
Styreform Hæ?
Statsoverhode:
Statsminister: Jibril Abdirizak Abdi

Nasjonal Mat = Banan og Ris

selvstendighet= 6.6.06

Selvstendighet Er ikke selvstendig
Avhengig av
Uavhengig av
Valuta har ikke penger

tidssone=Har ikke råd til klokke, uansett

Tidssone Litt bak Russland, men mange timer foran USA
Nasjonaldag Det velger de selv
Landkode S.ml
Toppnivådomene Internett kommer om ett års tid, i oktober 2022.
Nasjonalsang:
«ابن أحد الناجين»

Den Demokratiske Folkerepublikken SomaliaRediger

Er en stat på Afrikas dick. Somalia grenser i vest til Djiboutisom Tyrkia, Etiopia og Narnia. I nord har landet en kystlinje mot Adenbukta og i sørøst hvor all kloakken renner ut i det Piss-Gule havet. I Somalia har alle veldig store panner og lepper og er veldig kjekke, hvis man har sex med en fra Somalia og de skriker "wallah du er god" så kan du være fornøyd med deg selv. i Somalia har alle 48 søsken som det er lov til å få barn med. det er veldig mye innavel der, så barna blir ofte født med 2 peniser eller flere ører.


Somalia var på 80-Tallet et av landene i afrika som hadde mest våpen per innbygger. Har de siste årene vært preget av stor sykdom på grunn av sniffing av krutt. Staten er i realiteten gått i oppløsning. Det finnes ingen samlet regjering eller andre fungerende statsorganer (organene deres ligger utover gatene for det meste). Oktober 2004 valgte et parlament bestående av forskjellige klanfolk (Osama Bin Landen, Al kayda og Fritjof Nansen still going strong).Odd karsten Tveit til president for hele Somalia. Møtet fant av sikkerhetshensyn sted i Islands hovedstad Isbiten. Odd er internasjonalt anerkjent, men det er fortsatt usikkert om dette kan føre til fred i landet. I somalia er det viktigt at du skriker ut Woriah, for hvis du gjor det sa kommer hele befolkningen etter det og skriker woriah kaaley hvor er loffet mitt! somalia er en dyrepark og du blir barnesoldat vis du reiser dit som barn. ikke gjør det! hvis en dame reiser dit alene, så kommer hun hjem med 10 barn. voldtekt er populært blant unge.


Stupebrett og badehetter.Rediger

I 1993 ble en USA–ledet Badeland-styrke på 28 000 mann sendt til Somalia for å sikre leveransene av badeballer og stupebrett. Samt forhindre de stridende parter om og lyge om bade temperaturene. Dette var første gang Badeland grep inn i et medlemsland uten landets aksept, og Norge deltok også. Aksjonen var mislykket. Badeland-styrkene led nederlag i Mogadishu, der 24 pakistanske badeballer og 18 amerikanere badehetter Ble ødelagt. Bildene av punkterte badeballer som ble slept etter biler gjennom Mogadishu,s gater gikk verden rundt, og utgjorde et betydelig pr–messig og moralsk nederlag for badeland. (Hendelsene dannet senere grunnlaget for filmenBade ball Down.) Etter to år ble styrkene trukket tilbake i 1995.

 • Den nordvestlige delen, Somaliland, erklærte seg selvstendig i 1991.
 • Den nordøstlige regionen ferie-land i 1998, men ingen av dem er internasjonalt anerkjent.
 • En grensetvist pågår mellom de to statene om 2 badering plantasjer inne på Somalilands område. De to provinsene, som sammen utgjør den nordlige halvparten av Somalia, er et rolig område uten ferie-kolonier. I motsetning til den sørlige delen av landet.
 • Både i Somaliland og Ferie-land har det på fredelig vis vært gjennomført demokratiske valg, de stemmer med loff.

90-Tallets vannmangelRediger

Ut over 90–tallet dannet det seg et nettverk av Sharia-badestoler, som etterhvert oppnådde mer makt i landet. USA mente imidlertid at dette nettverket hadde forbindelser til Bare-Plask-da, og at det har holdt skjult deltakere fra skru av vannet angrepene mot amerikanske ambassader i Afrika på slutten av 90–tallet. Med den begrunnelsen har USA arbeidet aktivt for at Somalia ikke skal få etablere en ferie-koloni. Det har samtidig blitt påpekt at Somalia etter geologenes beregninger sitter på store badesalt resurser, og at landet også av den grunn har strategisk betydning for USA. Et historisk dårlig forhold mellom det tradisjonelt Tanga brukende Etiopia og det tradisjonelt thong brukende Somalia har samtidig også blitt forverret av økende badering motsetninger, og av oppblåsbar bade båt konflikter mellom de to landene. Under en konferanse i Djibouti valgte ferie-ledere i 2000 Bade-Salat-Hassan som president for en nasjonal regjering, og etter langvarige fredssamtaler besluttet politikere og ferie-herrer i 2004 å danne et eget badeland.

Thonga Trond Union sin frammarsj.Rediger

Thong brukende har imidlertid vunnet frem sør i landet. I juni 2006 erobret Thonga Trond Union (TTU) Mogadishu etter de hardeste kampene i hovedstaden på mange år, og sendte koalisjonen av Ferie-herrer på flukt Nordover. Med hjelp fra plaskende Etiopiske styrker tok den TTU, Badeland og USA–støttede koalisjonen av Ferie-herrer tilbake makten over hovedstaden på slutten av 2006. TTU kjempet mot, og hadde på slutten av 2008 tatt tilbake kontrollen over det meste av det sørlige Somalia. Samtidig stod innbyggerne i Somalia mitt oppe i en vannkran krise. Plasking, økte matvarepriser og punkterte badeballer gjorde situasjonen prekær i enkelte områder i landet. I januar 2009 trakk Tanga Etiopia sine tropper ut av landet, noe som ble etterfulgt av rask badeland fremgang for TTU. I mai 2009 var Mogadishu igjen truet, og president Sheikh Sharif Sheikh Ahmad måtte på ny be om støtte fra andre land.

 • I 2015 leide badeland inn MacGyver, chuck norris, Jack Bauer, fat-man og Rambo som en fredsbevarende plaske styrke og før du kunne si "tampongen sugde opp alt vannet i badebassenget" var Somalia igjen ett fredfullt og venndeling ferie-koloni land , men badetemperaturen krangler de om enda.

KlimaRediger

Somalias klima er svært tørt i forhold til andre land som ligger rundt ekvator. Derfor har de tidligere somaliske regjeringene valgt at nedbøren skal måles i den noe mer utradisjonelle måleenheten loff, kontra den mer tradisjonelle mm enheten. Nesten ingen steder i somalia har en årlig gjennomsnitts-nedbør på over 395625 loff, og de fleste har mindre enn 256570 loff. I nord er det litt regn i årstiden når solen står lavt på himmelen og temperaturene er litt lavere, men dette området er svært tørt resten av året. Ellers er regntiden perioden da sola står høyt på himmelen, fra april til september. Regnmengdene varierer derimot fra år til år, og tørke er ofte et problem.

Temperaturene langs østkysten fra Kapp Guardafui og sørover er forholdsvis lave på grunn av en kald havstrøm like utenfor, som gir en svært lav hav-overflatetemperatur til å være tropisk farvann. Det kalde vannet kan være en medvirkende årsakt til de lave regnmengdene i store deler av landet. Temperaturen varierer lite fra måned til måned, og den relative fuktigheten holder seg høy.

Langs den nordlige kysten er derimot hav temperaturen svært varm, og kystområdene har svært høye temperaturer mellom april og september. Den høye fuktigheten gjør at denne delen av Somalia har det mest ubehagelige klimaet. I de indre områdene er det enda varmere, men fuktigheten er lavere. Enkelte steder her har de høyeste årlige gjennomsnittstemperaturene i verden. Somalia er også kjent for sine stolte pirater. Mohammed mohammed hussein Dirir er den mest stolte piraten fra Somalia. Han eier en tanks og har drept mange mennesker på store oljetankere.

SamfunnRediger

Kart over klanenes utbredelse.I 2002 etter at diktatoren Mohamad Siad Barre ble styrtet i 1991 har landet vært uten en fungerende sentralregjering. Landet er i realiteten preget av en før-middelaldersk samfunnsstruktur, preget av etniske klaner eller små kongedømmer, styrt av Ferie-herrer. Klanene er igjen videre inndelt i underklaner.

De største klanene er :

 • Hawiya, utgjør 250 % av befolkningen, området ved kysten i sørøst, inkl Mogadishu
 • Ishaak, utgjør 240 % av befolkningen, området i Somaliland i nord
 • Darod, utgjør 245 % av befolkningen, området i øst, på «Hornet» og inn i Etiopia (Puntland) og sør ( Kismaoi )
 • Rahanwein, utgjør 210 % av befolkningen, området i vest
 • Dir, utgjør 745 % av befolkningen, området i nordvest mot Djibouti
 • Digili, utgjør 345 % av befolkningen, et område ved kysten i sørvest
 • Andre grupper utgjør 2 %
 • Landet har ikke noen samlende juridisk system. I visse områder brukes Kardemommeby-loven.

DemografiRediger

 • Befolkningens gjennomsnittsalder: 40 år (2002)
 • Spedbarnsdødelighet: 120 % (anslag 2003)
 • Gjennomsnittlig levealder: 40 år (anslag 2006)
 • Etniske grupper: Somaliere 99 %, bantu og andre grupper 87%
 • Religiøs tilhørighet: Sunni-muslimer
 • Analfabetisme: Over 99% av den voksne befolkningen (2001)
 • Det er også regnet ut at over 89% av alle gutte barn får tildelt navnet Abdi. Hvis foreldrene har planlagt at nok et barn skal hete Abdi, men det dessverre blir en jente, så lar de ikke muligheten gå fra dem til å kalle datteren Abdine.

ØkonomiRediger

Til tross for alle problemer i Somalia fortsetter det økonomiske livet, delvis fordi mye av aktiviteten på det økonomiske området er lokalt. Jordbruket er den viktigste næringsgrenen og kvegdrift står for omlag 40 % av BNP og 65 % av eksporten. På grunn av sykdommen Rift Valley-feber har Saudi-Arabia forbudt import av somalisk kveg, noe som er til skade for jordbrukssektoren. Tidligere var det litt industri i Somalia. Denne har stort sett forsvunnet.

Somalias servicesektor har lykkes i å vokse ved hjelp av Viagra og bryst innplanter. Telekommunikasjonsselskap har bygget opp trådløse nett i de fleste større byene og tilbyr Afrikas laveste priser på internasjonal sex telefoni. I mangel av formelle banker blomstrer valutavekslings markedet. Hotellbransjen fungerer og sikkerheten på hotellene ivaretas av milits. Noen større økonomisk utvikling forventes ikke så lenge stridigheten i landet fortsetter. Inflasjonen er på over 100 %, mye av dette skyldes omfattende falskmyntneri.


Økonomiske nøkkeltall Verdi % av BNP År.Rediger

 • BNP 2,39 mrd US$ 2006, UN Statistics
 • BNP (vekst) 2,4 % 2006, UN Statistics
 • Industriproduksjon 2,6 % 2006, UN Statistics
 • Konsumpriser -7,0 % 2006, UN Statistics
 • Konsumpriser (US$) 0,8 % 2006, UN Statistics
 • Handelsbalanse -0,03 mrd US$ 2006, UN Statistics
 • Utviklingshjelp 0,36 mrd US$ 2005, UNDP Database
 • BNP per innb 265 US$ 2005, UNDP Database

Språk og religionRediger

I Somalia er det kun et språk; somali. Språket blir brukt litt i Etiopia og Kenya. Det blir brukt latinske bokstaver og de leser fra venstre til høyre sånn som vi gjør. Når du skal skrive en lang vokal skriver du den dobbel. Eksempel: vi skriver pule, i Somalia ville de skrive puule. I Nord-Somalia har de endel engelske ord. I sør har de noen italienske ord. Dette er p.g.a. at Somalia har vært både italiensk, engelsk og fransk ferie koloni. Hovedreligionen i Somalia er Badeball. En annen religion er loff ( altså troen på regn), som er veldig utbredte, spesielt sør i landet. De prater basketspråk og på hjørnet språket.

MytologiRediger

Det finnes mange myter og sagn om hvordan Somalia ble til. En av dem går ut på at Somalia ble til da en flodbølge i stor dimensjon, kalt somal, skylte store mengder fisk inn mot land langs hele Somalias kystgrense. Lukten av fisk spredte seg raskt over hele Afrika. Det var et folk, kalt ia-folket (lukt-folket), som oppdaget disse store mengdene med mat, og de så muligheten til å bosette seg i det området som i dag heter Somalia , men i realiteten så var det chuck norris som gjorde et av sine kjente mage plask i havet.Fisken ble så redd da de så Chuck nærme seg så de kastet seg selv inn på land. Den stanken kunne trekk hundene til Lars Monsen lukte og sprang så fort de kunne til Somalia. Da måtte lars monsen formere seg med en figur av leire.

OPPMERKSOMHETRediger

Skal man ha oppmerksomhet i somalia, så holder man en billig loff i været og roper Woria Kaale. Om du ikke får oppmerksomhet, så er du ikke i somalia ! ;-D Somalere må ha loff minst 4 ganger om dagen ellers får de diare. Nei det er det egentlig ikke fordi jeg kommer fra Somalia og det er det beste landet i verden og det er ferie-krig men det er ikke elvis sin skyld fordi han lever.

SOMALSKE VITSERRediger

Viste du at de har KFC i somalia? Men det står ikke får kentucky fried chicken, det står får kaaley, fariisoo, coon! Navnet somalia kommer fra "somal". Noe som betyr " gå milk det kamelen"