Generelle forbeholdDenne artikkelen inngår i Ikkepedias reglement. Hvis du ønsker å bidra til Ikkepedia må du følge disse reglene, men hvis du allikevel ikke ønsker å følge dem, er du fri til å nekte. Det er frivillig tvang. Legg deg i fosterstilling for å foreslå endringer i reglene.


Nybegynnerens guide til Ikkepedia
Oversikt
Forord

Hva er Ikkepedia?
Er dere seriøs?

Skrivetips
Hvordan være morsom og ikke dum

Cybermobbing
Ting som blir slettet uten advarsel
Verdiløse sider
Hvordan bli blokkert fra Ikkepedia
Hvordan opprette artikler

Først og fremst

Ingen av forfatterne, bidragsyterne, administratorene, systemoperatørene eller noen andre med tilknytning til Ikkepedia kan gjøres ansvarlig for at det finnes upassende, fornærmende eller diskriminerende innhold, eller for andres bruk av de opplysninger som ligger på disse nettsidene eller som nås via lenker derfra.

Alle bidragsytere på Ikkepedia bidrar frivillig. Det er ingen som tvinger noen til å bidra.

Ansvar

Det kan ikke reises rettskrav for avledete konsekvenser mot Ikkepedia, da det er en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner, som fritt har utviklet den for å skape forskjellige åpne ressurser av utdannelsesmessig, kulturell informativ art på internettet. Disse opplysningene gis gratis og det finnes ingen avtale eller forståelse mellom brukerne og Ikkepedia angående bruk eller endring av opplysningene ut over Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 lisensen.
På Ikkepedia kan alle legge ut informasjon, dvs at det finnes ingen form for "stab" som er ansvarlig for publiseringa selv. Ikkepedias "Stab" er administratorene av denne nettsiden, som kan modifisere innhold som legges ut. Det er de som bestemmer hvordan Ikkepedia skal se ut, men det er ikke de som holdes ansvarlig.

Likeledes er ingen bidragsytere eller andre tilknyttet Ikkepedia ansvarlig hvis noen skulle endre, redigere, modifisere eller fjerne noen av de opplysninger enkeltpersoner måtte legge inn på Ikkepedia eller noen av dens tilknyttede prosjekter.
Vennligst les også Ikkepedia:Kontroverse.

Opphavsrett

Innholdet på Ikkepedia står under Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5-lisensen.