Ikkepedia:Blokkering


Denne artikkelen inngår i Ikkepedias reglement. Hvis du ønsker å bidra til Ikkepedia må du følge disse reglene, men hvis du allikevel ikke ønsker å følge dem, er du fri til å nekte. Det er frivillig tvang. Legg deg i fosterstilling for å foreslå endringer i reglene.


Se Special:Ipblocklist, Special:Log/block for en liste over aktive blokkeringer.

Under følger en rådgivende oversikt over utestengingstider for vanlige regelbrudd. Det er rom for skjønn; spesielt kan det være like greit å blokkere i «håpløse tilfeller» der brukeren (særlig småbarn) trolig aldri vil bidra med noe som helst produktivt, langt mindre lese advarsler.

Spesielt for IPv6-adresser (de lange rekkene med tegn atskilt med kolon) gjelder:

  1. Dersom fjerde siffergruppe er 0, 0000 eller blank, blokker hele subnettet ved å legge på /48, f.eks. slik: 2001:4640:5150:0:893f:dd:f7ed:b1aa/48. Dette er for å hindre at personen kan omgå blokkering ved å kople seg av og på nettet.
  2. Dersom fjerde siffergruppe ikke er 0, 0000 eller blank, blokker som vanlig.

Merk at også IPv4-adresserekkevidder kan blokkeres på samme måte, dersom det er vandalisme fra flere nesten like adresser. Blokker f.eks. 127.0.0.0/24 for å blokkere alt fra 127.0.0.0 til 127.0.0.255. Bruk Rangecalc om du er i tvil.

Hva Straff Kommentar
Fjerne alt innhold på en side 1 uke per side Samme regler for artikler, brukersider og administratorsider.
Åpen Proxy Uendelig For mye potensiale for misbruk til å la den leve.
Sjokkbilder, tubgirls, goatse linker, etc. 1 måned
Mobbing og sjikane Uendelig Erfaringsmessig må mobbing fjernes og stanses fortest mulig.
Spambot og promo/reklame Uendelig
Vandalisme (Alvorlig) 1 uke per side Samme regler for artikler, brukersider og administratorsider. Om det er opplagt at brukeren aldri kommer til å skjerpe seg, kan straffen gjøres betydelig strengere.
Vandalisme (mindre alvorlig) Første: advarsel, Andre: 1 time til ? Det er opp til deg å vurdere hva dette innebærer: dårlige redigeringer av nybegynnere, umodenhet eller dårlig vurderingsevne heller enn å vise hensikt til å gjøre stor skade. Varsle brukeren på diskusjonssiden.
Sokkedokke uendelig Eget regelbrudd som gir uendelig utestenging uavhengig av straff på hovedkonto. Sekundærkontoer skal bare ses som sokkedokker dersom de opprettes mens hovedkontoen er utestengt og/eller med hensikt å unndra seg straff.
Gjenopprette sletta innhold 1 uke per side Gjelder også om innholdet gjenopprettes under nytt sidenavn (nytt kontonavn: behandle som sokkedokker, blokker uendelig). Utviding av tidligere sletta enkelsetningsartikler og betydelig forbedring av sletta innhold telles ikke som gjenoppretting.
Ignorere påbud/oppfordring fra admin gjentatte ganger 1-7 dager Passende lengde bestemmes ut ifra brukerens aktivitet, målet er å få vedkommende til å lese diskusjonssida på brukerprofilen sin. Hjelper ikke dette, blokker i lengre tid for trossing av admin.
IPv6-adresser < 14 dager Maksgrense ved blokkering av enkeltadresse.
< 1 år Maksgrense ved blokkering av subnett/rekkevidder (dvs. når du legger på /48).
IPv4-adresser Maksgrense uansett adressetype. Så å si alle fornyes innen dette.