Ikkenytt:Vestlandsflopp

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 29. juli 2021 nøyaktig klokka 16:36

05 mars 2008 


Det meldes fra Bergen at tornadoen er fanget.

Oppslaget fra Bergenspolitiet viser seg å være et innspill i årets lønnsforhandlinger.

tenkt lønnstillegg

Artikkelen om Tornadoen fra Vermont, som vi finner i Ikkenytt:Tornado_slår_til_igjen, lever fortsatt sitt eget liv og det som nå er avslørt som en vestlandsflopp, ikke har rot i virkeligheten. Det har vist seg å være flau vind med noe kraft i kastene, og kan ikke karakteriseres som en ordentlig Tornado

En har gjennom et mediaoppslag prøvd å få opp lønnsnivået i politiet ved å vise til farer som polititjenestemennene i Bergen møter i hverdagen, men den gang ei.

Politidirektør Ingelin Killengren avviser dette som et rent lokalt innspill, og vil ikke videreføre dette inn i den nasjonale plan for oppgradering av politiets lønnsnivå.

Et farefullt yrke


”Skal vi vise til de farer en politimann kan oppleve i hverdagen, er det nok mer naturlig å ta utgangspunkt i alle Cannabisplantene en har beslaglagt i det siste.

Det er en enorm oppgave tjenestemennene står overfor ved å får røykt opp all denne narkotikaen for å hindre at den blir stjålet fra politiets beslagslager... Enhver kan tenke seg hvor utsatt den enkelte er for kreftfaren, hjerte- og lungesykefaren, diabetesfaren, kolsfaren og moren.” sier Killengren, løpende på vei til Tingretten i Oslo. Vi vurderer situasjonen fra dag til dag, og det siste utspillet fra Politimennenes Tjenestemannsorganisasjon, er nå innleie av polsk arbeidskraft. Polakkene er tradisjonelt storrøykere, og denne oppgaven kan en da få utført ved hjelp av noen med erfaring. At lønnsnivået hos polske arbeidere er enda lavere enn hos ansatte i politietaten, vil bare bidra til at mere kan røykes opp uten at vi må selge noe av det beslaglagte matrialet.

Killengren hadde forventet noe mer seriøst fra Bergen, og turbojournalist Dolly I. Farten som er i ferd med å lage midtsidereportasje i påskenummeret til Se og Hør på temaet Tornadoen fra Vermont har indikert at Killengrens innspill er av stor interesse. Om ikke Killengren akkurat skal være midtsidepike i dette dybdeintervjuet Farten skal lage, ser ikke Se og Hør bort fra at en kan ’’’lage et eller annet’’’, uten å avsløre akkurat hva.


Bilder


Er det noen av leserne som skulle være i besittelse av bildematriale av Killengren, vil redaksjonen i Se og Hør helt uoffisielt honorere godt. Egentlig betaler ikke Se og Hør for bidrag, og det gjør de selvfølgelig ikke nå heller, men for guds skyld ta nå kontakt. Se og Hør rir ikke prinsipper ut i aftenrødmen, eller hva det nå heter. Er det bilder som kan brukes på midtsidene, vil en kunne gripe dypt i ...........


anonym politibil i Bergen

KilderRediger

Tilbake til Ikkenytts forside