Ikkenytt:Tariffoppgjøret

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 27. januar 2022 nøyaktig klokka 16:53

30 mars 2006 


Harde tak i oppgjøret


PMS i TariffoppgjøretRediger

PMS har på en eller annen mystisk måte blitt hovedproblemet ved årets tariffoppgjør. PMS er jo noe vi har hatt lenge, og da skulle ta dette inn i forhandlingene som om dette var noe nytt vi MÅTTE ha forbedringer på, er kanskje noe forunderlig. Ja, i det minste for den som er litt interessert i tariffale spørsmål. Er du interessert i andre ting, som for eksempel smertebehandling ved hjelp av lakserolje, er det kanskje like greit at du hopper direkte til en annen artikkel. Eller til og med slår av hele skjermen. Og PC’n. Og lyset.

Mekling


Årets tariffoppgjør i privat sektor kom vel i havn hos Riksmeklingsmannen etter at en var blitt enige om den såkalte PMS-avtalen og et generelt tillegg på det vanlige for vanlige folk. Litt mer for de som tjener litt mindre. Pensjonistene får PMS.

Oppgjøret for sjefene ordner de sjøl flere ganger hele året igjennom og der er det ikke 10-gangen som er minstemålet.

Regjeringen var nødt til å bidra med flere milliarder av oljepengene for å få oppgjøret i havn, og det var tydelig for den som fulgte spent med på TV, at det var kniving fra begge parter om å hale mest mulig ut av landets sparepenger inn i oppgjøret.

Opposisjon


Når en nå til slutt ble enige om en avtale, så har det jo som sedvane er, kommet hysteriske reaksjoner fra opposisjonen på stortinget, som var sterkt bekymret over at det ble så dårlig med PMS midler til den yngre garde. De som er omlag 40 år og skal ha midler til å dempe framtidige problemene med PMS, får dårlig uttelling i dette oppgjøret. Og for å si det som alle skjønner ville komme fra opposisjonen. Det blir for dyrt.


 
Forbundslogo

Norsk Sykepleierforbund er svært glad for at en avtale er inngått og håper dette kan videreføres inn i det offentlige oppgjøret, sjøl om en i dette oppgjøret har vært mer opptatt av likelønn i forhold til bygdens ingeniører enn PMS.

Forbundet vil likevel, når en først er inne i loopen rundt gullkalven, ha store tillegg og en god uttelling i PMS. Spesielt for medlemmene i turnus, er PMS-tillegget viktig. Det er allment kjent at PMS- problemer i turnus er noe av det mest ubehagelige en kan ha i en lang yrkeskarriere. Sliterne, som har behov for lettelser, trenger denne avtalen.

Oppgjøret går først til avstemming hos medlemmene i LO og resultatet av dette kan vi vente om noen få uker..

Ikkenytt følger utviklingen.Tilbake til Ikkenytts forside