Ikkenytt:Ozonlaget over Antarktis tettes fra Norge

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 31. juli 2021 nøyaktig klokka 06:49

21 september 2008 


Fra Ikkenytts redaksjonRediger

Hullet i ozonlaget over Antarktis skal tettes.Rediger

 
Lagersted i Antarktis, like ved polpunktet

Regjeringen vil i morgen legge fram en gladmelding som inneholder planer om hvordan en skal tette hullet i ozonlaget over Antarktis. Forskere ved NTNU eller tidligere NTH som det ble kalt før en fikk inn alskens dilettanter inn i systemet, det være seg religiøse eller språklige, men ubrukelige i dette særdeles viktige spørsmålet rundt løsningen av ozonhullet.

Biskopens indirekte bidragRediger

Forskerne har nå i lengre tid brukt penger fra det en herværende biskop sin sønn har bidratt med til idrett og forskning. Uten denne konkrete støtten ville prosjektet ikke ha vært mulig å realisere, sies det fra NTH NTNU. Ved utdanningsinstitusjonen har en i det siste vært redd for at støtten ville bli dreid over til mer åndelige spørsmål, eller sågar til økonomisk relaterte fag. Det ville ha stoppet dette umåtelig viktige forskningsarbeidet rundt hullet.

Hullet skal forsøkes tettet med CO2. Den litt oppdaterte leser drar kanskje på smilebåndet og tenker at dette er bare en valgbløff fra den sittende regjering. Der er det en lettere panikkstemning for tiden ettersom Siv med Partiet (alle skjønner den?) ligger an til å ta statsministerposten ved neste korsvei.

Djupedal på banen igjenRediger

Statsministeren har fått uventet hjelp og støtte fra tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal i denne saken. Djupedal som ble hivd ut forlot regjeringen for en tid tilbake, har hatt tett kontakt med NTNU og vært en pådriver i bruken av CO2. Djupedal sier at det å kunne nytte denne CO2 som vi har så mye av, til noe vettugt, er noe denne regjeringen vil bli husket for i lang tid framover. I det minste fram til valget 2009.

 
Skisse av det ferdigfyllte lokket

Cern håper på suksessRediger

NTNU skal nå få låne denne magnetmaskina de har laget der nede i Cern. Som de som er interessert i fysikk vet, så er det kluss med magnetene ned i dette verdens største fysikkeksperiment, og for da å likevel kunne benytte all denne investeringen til et så flott prosjekt som det å tette ozonhullet, vil Norge komme på kartet, og ikke bare Norge, men den sittende regjeringen, samt den avsattegåtte ministeren. En vinn-vinn situasjon

De av magnetene som fortsatt fungerer, brukes til å komprimere CO2 i små plastposer. Vi har ikke fått detaljforklaring på hvordan dette gjøres, men funker, det gjør det. En vag antydning rundt det er at magnetene virker som magnet på CO2. ??? Ja selvfølgelig i tillegg til Fe, eller Jern som det kalles for oss i allmuen. Vi i redaksjonen er virkelig imponert over nivået på forskningen denne gangen.

 
Den kjente miljøforkjemperen i positur

Apeberget deltarRediger

Fredriksen, miljardær og kjennt miljøforkjemper har sagt seg villig til å frakte CO2 posene gratis med til Antarktis i en eller flere av båtene sine som er på vei til opphogging, og utplasseringen i hullet vil kunne gjøres av Apeberget Fanclub. Medlemmene er kanskje av de få som forstår hvordan dette rent praktisk kan gjøres og er tause akkurat rundt dette med framgangsmåte. Apeberget har i lang tid ventet på å få noe positivt å gjøre, og det å delta i denne saken vil være et løft for hele fanklubben. En tur ned til Antarktis, nå etter at sesongen er over, vil antagelig bidra som et rekrutteringsfremmende tiltak og være stønadsberettiget ved tildeling av kulturmidler for året 2009. Det er allerede sendt ut invitasjon til språkkurs for fanklubbens medlemer, og en vil invitere øvrige interesserte i Antarktistur til å delta med tanke på framtidig medlemskap i klubben .Enda en vinn-vinnsituasjon.

Ikkenytts redaksjon ber om at det ikke kommer flere vinn-vinn situasjoner i denne saken og avslutter for sikkerhets skyld her og nå.


Tilbake til Ikkenytts forside