Ikkenytt:Kløfta er vinneren i 2006.

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 18. oktober 2021 nøyaktig klokka 20:44

19 juni 2008 Kart01 flyttestrommer.jpg


Kløfta er stedet.Rediger

Statistisk Sentralbyrå er kanskje det statlige organet en har størst tillit til her i landet. Har det kommet ploppende ut et tall eller to fra den kanten, har det liksom ikke vært tvil om det har vært riktig eller ikke.

Det interne valgspråket i SSB, som det forkortningsvis benevnes, er: Aldri feil. Aldri om lag. Aldri cirka. Vi i Ikkenytt er ikke kjent for å skryte av statlige organ, ja ikke av organ i det private heller, om så skal være, men Statistisk Sentralbyrå er et organ som har redaksjonens fulle tillit.

Når en ser den menneskelige flyttestrømmen i Norge i grafisk perspektiv for året 2006, er det lett for at leseren kunne bli tviler. Faktisk er det nå slik at Ikkenytt tviler på Statistisk Sentralbyrå for første gang. En kan spørre seg om en her er vitne til sloms fra det offentlige ?

Grafisk framstillingRediger

Ser en nøye på pilene, så er ikke den virkelig store flyttestrømmen (altså den store brede pilen) direkte konkretisert til hovedstaden. Noe en virkelig skulle tro etter utsagn fra Byrådsleder Erling Lae i Oslo. Absolutt alt av krapyl fra den yngre garde, narkovrak, vestlendinger, nordlendinger osv. reiser til vår vakre hovedstad med blomster i gatene, pene pikebarn og Slottet tronende øverst i paradegaten, sies det fra Byrådslederens kontor.

Oslo er misfornøyd med det mesteRediger

Ikkenytt er for å si det pent, drittlei av sutringen fra de lyseblå i hovedstaden, med en elendighetsbeskrivelse bare Siv Jensen kan kopiere. Det er nummeret før Ikkenytt vil abonnere på Klassekampen. La oss håpe vi slipper det, men tilbake til det som virkelig opptar oss, nemlig flyttingen.

VinnerenRediger

Den store majoriteten av de som flytter, de flytter nemlig til Kløfta Kebab og PizzaGrill. Det er helt tydelig hvor pilen peker. Vi har fått våre antagelser bekreftet på telefon fra SSB, ved førstekonsulent Ole Fløtten. Om du så bruker lupe, eller snur bildet opp/ned, kan det ikke tolkes på annen måte.

Oslo har tapt i kampen om folk. PizzaGrillen er vinneren i 2006

Hvem kunne tro noe slikt. Ikkenytt vil ikke gå inn i detaljtolkingen av hvorfor det er blitt slik at folk flytter til Kløfta, av alle steder. Ikkenytts redaksjon har prøvd utallige telefoner og tekstmeldinger til Kløfta Kebab og PizzaGrill uten å få annet enn opptattsignal. En er ikke i tvil om at det er pågang på Grillen, men en ser det faktisk slik at en nå må sende Ikkenytts reporter Jomar Blekken i ens ærend for å få den nødvendige kunnskap om tilflyttingen som skal ha funnet sted. Etter pilene å dømme må det være ganske fullt inne i grillen.

Ikkenytt ser med spenning fram til statistikken for 2007, men intet tyder på at denne uventede utviklingen skal fortsette. Kløfta Kebab og PizzaGrill kan ikke forventes ha kapasitet til flere årskull enn det en nå er blitt offer for.

 
Det er hit de kommer fra hele landet før de samles i Grillen

Påminnelse til sluttRediger

En vil i anstendighetens navn minne om at alle statlige organ har noe etterslep, og en kan ikke forvente at Statistisk Sentralbyrå tar to kjappe indre og vekk osv. Nei her er det møysommelig innhenting av tall som bearbeides, om ikke akkurat til det kjedsommelige, men til at resultatet rett og slett er rett. Verken mer eller mindre.

SISTERediger

Kløfta Kebab og PizzaGrill har leid kjeller'n på Shell Senteret på Kløfta for å avhjelpe plassmangelen i Grillen. Tilstrømmingen til Grillen har ikke stoppet opp selv om en har avertert med FULLT, flere ganger i Romeriket Blad, satt opp stort banner på vestveggen av Grillen og hengt opp skillt i julegateopphenget i Kongsvingerveien. Det sies at folk fra nordnorge er de værste til å ta seg tilrette. Grillen vil presisere at det ikke er noe asylmottak folk er kommet til, og vurderer å øke døgnleien for lakenpose til 37,- kroner, i håp om at dette skal ta bort de værste døgnfluene.

Aller sisteRediger

Etter 11 år er det fortsatt ingen endring. Den blåbrune regjeringen har ikke tatt fatt i problemene. Kløfta Kebab og PizzaGrill har fortsatt de samme problemene med kjøttdeig innblandet med svinekjøtt.

Det må gjøres noe. Snarest.Rediger

Tilbake til Ikkenytts forside