Bruker:9E2/Uskrevne regler

Uskrevne regler er regler ingen har tatt seg bryet med å skrive ned. Det kan være flere årsaker til dette, og mangel på tid, blekk eller bokstaver er tradisjonelt de tre vanligste.

Utvalgte reglerRediger

På grunn av mangelen på skriftlige kilder, har vi ingen referanser å vise til. Derimot har Ikkepedias ufeilbarlige eksperter lyktes i å samle mangfoldige tylfter av disse uskrevne reglene. Et lite utvalg av dem kan vi presentere her:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  

GyldighetRediger

Ifølge Jonas Gahr Støre, en av landets fremste eksperter på uskrevne regler, løfter og avtaler, er en uskreven eller muntlig regel like gyldig som en skriftlig. Imidlertid, påpeker han, har de et særlig fortrinn i nettopp det at de er uskrevne, slik at det er lettere å komme unna dem.

I en lengre, uskreven telefonkorrespondanse, hadde Støre blant annet det følgende å si:

«                                                                               
                                                                               
                                                                               »

Usagte reglerRediger

I nær slekt med uskrevne regler er trolig de usagte reglene (her er det ingen forskning å vise til, så vi tar en feit en og gambler på at slektskapet er nærmere enn mellom europeiske kongehus). Usagte regler må være de uskrevne reglenes motsats, ved at de uskrevne bare er sagte og at de usagte vel er skrevne. Eksempler antas å være blant annet disse:

  • Lov om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen
  • Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende
  • Log um sams normaltid fyr kongeriket Norig
  • Lov indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v

Det virker i alle fall lite sannsynlig at noen har sagt noe slikt noen gang, med mindre det er en uskreven regel om at alle skrevne regler også må sies.