Barnehage

Barne hager er en ny lovlig versjon av the holocaust. Tortur og drap. haram tisselur