Dott

Revisjon per 30. apr. 2021 kl. 18:55 av 9E2 (diskusjon | bidrag) (Tilbakestilte endringer av Loljegerkulh123 (brukerdiskusjon) til siste versjon av Lemenlemenlemen)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

«En internasjonal Dott, er en dott på tur.»

- Maria og Sarah

«En trofast Dott, dotter ingen.»

- Henrik Ibsen

«Dotter du en meddott, kan meddotten Dottifisere deg.»

- Clint Eastwood

« Du skal ikke dotte andre, du skal være grei og snill, men forøvrig kan du dotte som du vil»

- Tante Sofie

« Dott andre som du vil andre skal dotte deg!»

- Gud

« Dott en dott som dotter med deg!»

- someone you'll never know


Den internasjonale dottedagen(The international dotting day): 29. April

Den internasjonale dottedagen ble oppretta den 29. April 1814

En dott er litt forskjellige ting;

 • Vi har dotter, som en f.eks en pelsdott.
 • En menneskedott, er enten en som oppfører seg teit, eller en som oppfører seg veldig teit opptil flere ganger. Kan være et annet ord for drittsekk.
 • Å være en menneskedott kan også være positivt. Det kommer an på hvem som sier det, og hvordan det blir sagt. Hvis noen kaller deg en dott på en positiv måte, er det en forklaring på at du er en venn.

På den internasjonale dottedagen skal man:

 • hilse med venstre hånd
 • spise en kokosbolle, pusjbolle, eller en hvilken somhelst bolle.
 • Gratulerer meddotter med dagen

De 10 dotters bud aka De 10 bud

 • Du skal ikke ha andre dotter enn meg.
 • Du skal ikke misbruke dotts navn.
 • Du skal holde dottedagen hellig.
 • Du skal dotte din far og din mor.
 • Du skal ikke dotte i hjel.
 • Du skal ikke dotte ekteskapet.
 • Du skal ikke stjele dotter.
 • Du skal ikke tale usant om din neste dott.
 • Du skal ikke begjære din nestes dott.
 • Du skal ikke begjære din dotts ektefelle, eller dens arbeidsfolk eller andre som hører til hos din dott.

«An international dot, is a traveling dot»

- Maria and Sarah

«A faithfull dot, doesn’t dot anyone.»

- Henrik Ibsen

«If you dot a dot, the dot can dottify you.»

- Clint Eastwood

«You shouldn’t dot others, you should be nice and kind, but except from that, you can dot all you want.»

- Aunt Sofie

« Dot others as you want them dot you!God»

- {{{2}}}

The international dottingday was established on 29 April, 1814.

A dot can me many different thing;

 • It’s a fury dot
 • Or it could be a human dot. That can be a negative thing. It can mean that you are stupid or be another word for bastard.
 • To be a human dot can also be a positive thing. It can mean that you are a good friend or simply that you are cool. It depends on who is talking to you and how the person says it.

On the international dottingday you should:

 • shake hands with the left hand instead of the right one.
 • Eat coconut bun, cinabun etc.
 • Congratulate other dotts with the dottingday

The ten dottingcommandments

 • You shall have no other dots than me
 • You shall not make wrongful use of the name of Dot.
 • You shall keep the dottinday holy
 • You shall dot your mom and dad
 • You shall not dot to death
 • You shall not dot your marriage
 • You shall not steal dots
 • You shall not speak untruly about your next dot
 • You shall not desire your children’s dots
 • You shall not desire your dots spouse, working people, or other that belongs to your dot.