Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Tørrhetsskalaen

Tørre partikler
Torre partikler.jpg
Tørre partikler
Vitenskapelig bilde zoomet inn på tørre partikler

Tørrhetsskalaen er en skala som ble opprettet for å beskrive hvor tørt et objekt eller individ kan bli. Skalaen går fra tallene 1-10, men vitenskapelig blir en verdi på 10 bare beskrevet som "Ottar". Av denne grunn er det vanlig å si at skalaen går fra 1-Ottar. Det er ikke målt noen høyere verdier av tørrhet enn Ottar og det er konkludert at det ikke er mulig å oppnå en høyere verdi av tørrhet.

FormelRediger

Formelen for tørrhet er vist under. X er en verdi fra 0-1 og tilsvarer antall prosent av objektet som består av tørre partikler. Funksjonen er ikke lineær og det er fordi det oppstår variasjoner ut ifra hvor mange tørre partikler det er. Partiklene vibrerer og skaper ujevnheter. Et eksempel på dette er hvis du tar T(0.5) som blir 4 og ikke 5.