Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen

Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen er et sted der unge mennesker blir oppbevart i 6 – 8 år i den tro at de skal bli leger. De blir de ikke, det er som regel fullstendig uforsvarlig å overlate liv og helse til en tidligere student fra det medisinske fakultet i Bergen. Derimot blir studentene perverst gode til å pugge utskrifter av utdaterte powerpoint-filer. Fakultetet er hovedsakelig befolket av legedøtre i alderen 18 – 25 med et unødvendig høyt karaktersnitt fra videregående med et usunt forhold til foreldrene sine og maten de (ikke) spiser.

Disse fire unge jentene var studenter ved det medisinske-odontologiske fakultetet i Bergen i 2000. De forventet å være fullutdannete i 2007.

Innhold

AdministrasjonRediger

Fakultetet har et tett samarbeid med Norsk Twistspisende og Kaffedrikkende Kontorpersonals Karrierefylking (NT3K). I det store og det hele er det for studenter umulig å få svar på noe som helst, oppdaterte timeplaner er ofte fraværende, og viktige beskjeder har en tendens til å komme fram i siste liten. Kontakt med administrasjonen bør aller nødigst skje i åpningstiden, som er mellom 10:00 til 11:30 på flaggdager med halvmåne. Kontorpersonalet liker ikke å få epost, og mange lider av FWD-fobi, som innebærer at dersom man ikke treffer riktig person med sitt spørsmål, vil det ikke bli videresendt til rette vedkommende, men returnert med svar om at man bes ikke plages mens man spiser Twist og drikker kaffe. Administrasjonen har også en meget lempfeldig omgang med lovverket knyttet til eksamensresultatpublikasjon, og unnskyldninger som "ferie" og "problemer med posten" er gjengangere for å sno seg unna den lovpålagte fristen på tre uker.

 
De samme fire jentene, nå damer, i akkurat den samme rekkefølgen, i 2008. De går fortsatt ved fakultetet og er enda ikke utdannete.


Pedagogikk, studium og karaktererRediger

Medisinsk fakultet er pionerer innenfor den såkalte powerpoint-pedagogikken. Det innebærer at all læring er basert på at studentene først pugger og deretter spiser utskrifter av forelesernes powerpoint-filer fra 2003. Ved eksamen samles studentene i et frikirkelig lokale og konkurrerer deretter om å spy opp igjen mest mulig av disse utskriftene. Tvangsnevrotikere med bulimi har således et enormt fortrinn i kampen om de beste karakterene. Ved avsluttende eksamen møter studentene opp i et lokale sammen med en eksaminator og en sensor. Så drar studentene ned buksen og eksaminator har kroppsåpningene deres til fri avbenyttelse de neste to timene. Fakultetet er stolt av at studentene ikke ser en eneste pasient under hele studiet. Derimot får studentene lov til å lage en tykk bok der de med kritt og farveblyanter tegner hvordan de tror pasienter ser ut. Det er rapportert at opptil 29 % av studentene får allergisk sjokk ved første kontakt med ekte pasienter. De flinkeste tvangsnevrotikerene med de beste kroppsåpningene blir ved studieavslutningen premiert med et ark der det står A mange ganger. De mindre nevrotiske med trangere rumper får litt tilfeldige bokstaver.


FagRediger

En rekke fag blir undervist ved det medisinske fakultet. Her er beskrevet noen av dem.

Medisinsk biokjemiRediger

Dersom du ikke har hørt om porfyri, myelomatose og hemokromatose bør du følge nøye med. I tillegg til disse spennende sykdommene kan faget også by på undervisning i alle de viktige prøvene du ikke kan ta dersom du ikke har en veldig god grunn for å ta dem.


NevrologiRediger

Du lærer å slå reflekser og bli flink med hammeren. Du oppdager at det finnes flere eponymer for tester enn hva det er plass til i nervesystemet ditt.


HudRediger

Kort oppsummert: Klør det er det eksem, klør det ikke er det noe annet. Prøv kortikosteroid på førstnevnte. Ta opp seksualanamnese og behandle deretter, hvis aktuelt.


ØyeRediger

Begrenset område av kroppen og masse ekle bilder.


Øre-nese-halsRediger

Mye forskjellig på en gang. Du lærer å trylle folk friske med Epleys manøver, og strobelys vil aldri bli det samme. Man utøver teknikker for å kikke folk inn i øre, ned i halsen og opp i nesen.


PatologiRediger

Læren om hvordan man sitter lengst mulig i kantinen i lunsjen. Stort pensum med masse ødelagte celler og alternative vevstrukturer er i fokus. Undervisningen er delt opp et esoterisk system i flere blokker og foreleses samtidig med en rekke andre fag. Det foreligger en rekke kompendier fra skrivemaskinens gullalder, lenge før fargekopi var oppfunnet. Eksamen er todelt, en skriftlig del og en naturstidel, hvor man er garantert å finne finurligheter som Hirschsprungs sykdom.


FarmakologiRediger

Læren om hvordan man skal oppføre seg som en skikkelig kødd mot studenter spesielt og verden generelt. Modellæring er mye brukt. Faget kan by på eksamener som er i verdensklassen hva periferkunnskapstesting angår.


AtferdsfagRediger

Dette faget finnes ikke lengre på studieplanen. Hvor det befinner seg er det ingen som vet.


AllmennmedisinRediger

Her lærer man at skam er sjelens bindevev. Ellers blir det fokusert på essensiell legekunnskap som udifferensiert hat mot moderne farmasi, å unngå å fortelle pasientene hva som feiler dem og mest mulig innbringende bruk av trygdevesenets kodesystem.


RettsmedisinRediger

Lover, regler og enda mer av dette. Ikke akkurat CSI: Haukeland. Du lærer at døden og andre eventualiteter er velregulert i det norske lovverket.


ForskningRediger

Det medisinsk-odontologiske fakultet er stolte over at det forskes så mye at man nesten ikke har tid eller penger til å undervise studentene eller ha skikkelige lokaler tigjengelig.

Den velkjente F/S-ratioen (Forsker/Student- ratio), er antatt å være i størrelsesorden 24,68 - 82,35 (95% konfidensintervall) pr. 1.1.2010. SA/LP-ratio (StudentAntall/LesesalsPlass) er for øvrig 0,85.